R I P A H O N U N G 
Biodling med Hjärtat i 
Hantverk & Kunskap 

HONUNG - FÖRELÄSNINGAR - BIPOLLEN 

Affärsidé

R I P A H O N U N G
 framställer svensk högklassig honung & bipollen 
och sprider kunskap om biet på ett lekfullt 
& pedagogiskt sätt.


Kvalitetsstämpel 
R I P A H O N U N G
ÅHUS - SWEDEN